Kontakt

Vi som jobbar med Bokbubbel tar gärna emot dina kommentarer och svarar på frågor:

 
förnamn.efternamn@hel.fi

Nina Gran 
specialplanerare vid Helsingfors kulturcentral

Anna Söderström
Specialbibliotekarie vid Munksnäs bibliotek

Cecilia Eriksson
pedagogisk informatiker vid Richardsgatans bibliotek

Harriet Björklund
Barnbibliotekarie vid Degerö bibliotek

Johanna Karlsson
barnträdgårdslärare som språkstöd vid Utbildningsverket

Pia Riihimäki
barnträdgårdslärare som språkstöd vid Utbildningsverket

Inga kommentarer: